อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างสามก๊ก

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 6 มี.ค. 2562ชื่อหนังสือ: อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างสามก๊ก 
ชื่อผู้แต่ง: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

Call Number: 158 7712560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 มี.ค. 2562 หนังสือ “อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างสามก๊ก” เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเอาซีรีส์ละครโทรทัศน์เรื่อง สามก๊ก 2010 มาวิเคราะห์เนื้อหาโดยอิงตามบทละคร ทั้งนี้ได้นำมาปรับเป็นบทเรียนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเนื้อหาใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สั้น กระชับ และตรงประเด็น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที เพราะเรื่องราวกรณีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งเรื่อง ระวังภัยจากคนใกล้ตัวเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอกลวงจากคนที่เหลี่ยมจัด และอีกหลากหลายเรื่องราว ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาโอกาสสร้างความสำเร็จในชีวิตต่อไป