07 June 2020

การสร้าง 2D แอนิเมชัน  
การสร้าง 2D แอนิเมชัน  

การสร้าง 2D แอนิเมชัน  

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 8 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ: การสร้าง 2D แอนิเมชัน  
ชื่อผู้แต่ง: ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
Call Number: 006.696 ธ358ก 2555                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 8 พ.ค. 2562  หนังสือ “การสร้าง 2D แอนิเมชัน” เล่มนี้ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับเทคนิคขั้นตอน และวิธีการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันโดยละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานแอนิเมชัน การวาดตัวละคร การจัดองค์ประกอบภาพในงานแอนิเมชัน ขนาดภาพและมุมกล้อง รวมถึงหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวและหลักการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันแบบมืออาชีพ พร้อมตัวอย่างงานที่ได้รับจากการเรียนการสอนวิชา ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ มาประกอบในหนังสือ ทำให้ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้ทันที

 


 

 

 

About The Author

Related posts