07 June 2020

สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effects CS6 + cc ฉบับสมบูรณ์ 
สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effects CS6 + cc ฉบับสมบูรณ์ 

สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effects CS6 + cc ฉบับสมบูรณ์ 

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 10 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ: สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effects CS6 + cc ฉบับสมบูรณ์  
ชื่อผู้แต่ง: Dabner, David
Call Number: 006.7869 ส349 2560                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 พ.ค. 2562 หนังสือ “สร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอด้วย After Effects CS6 + cc ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ ได้รวบรวมขั้นตอน วิธี และหลักการสร้างงานผ่านโปรแกรม Visual Effects ไว้อย่างละเอียด เจาะลึกเครื่องมือการใช้งาน และรูปแบบการใช้งานในทุกประเภท ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้พัฒนาผลงานได้ตามจินตนาการเลยทีเดียว โดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะเริ่มต้นจากพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม รู้จักกับภาพรวมของ After Effects CS6 หน้าต่างการทำงานของ After Effects CS6 เริ่มต้นทำงานกับ After Effects CS6 ทำงานกับฟุตเทจ และวิธีการ Import และการทำงานบนไทม์ไลน์ เป็นต้น อีกทั้งมีการฝึกปฏิบัติจากตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คนรักการทำงานวิดีโอพลาดไม่ได้

 


 

About The Author

Related posts