“กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง”

ชื่อเรื่อง : “กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง”
ชื่อผู้แต่ง : อิสระ เจียวิริยบุญญา 
Call Number 615.32345 อ764ก 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 มี.ค. 2563 หนังสือ “กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง” เล่มนี้เป็นเรื่องราวกัญชากับการช่วยรักษามะเร็ง เราจะพาคุณไปค้นหา เป็นการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ และแนวทางการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในการช่วยรักษามะเร็ง ได้อย่างไร?  เราลองมาศึกษาดู อ่าน และพิจารณาตาม หนังสือเล่มนี้อาจช่วยคุณได้
                                                       Pornpit