กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท หน่วยที่ 1-5

ชื่อเรื่อง:    กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท หน่วยที่ 1-5 

ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Call Number:   346.06 มส747กพ4 2562 ล1

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 มี.ค.2563 หนังสือ “กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วนและบริษัท หน่วยที่ 1-5” ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วน บริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการจัดการห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงบริษัทมหาชน  โดยเน้นถึงสภาพและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นส่วน การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุนฯลฯ โดยมีเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และนักกฎหมายทั่วไป