หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ

ชื่อเรื่อง: หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ
ชื่อผู้แต่ง:  ชญานี วาตสกุล
Call Number: 495.183495911 ช112ห 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 12 มี.ค.2563 หนังสือ หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ” หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน มาแต่งเป็นประโยค เพื่อฝึกสนทนาภาษาจีน  เราลองมาหยิบมาจับแต่งประโยคดูจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณพูดกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ !
                                                                                                                                             Pornpit