Death in the Clouds คดีฆาตกรรมเหนือน่านฟ้า

ชื่อเรื่อง:   Death in the Clouds คดีฆาตกรรมเหนือน่านฟ้า

ชื่อผู้แต่ง: คริสตี, อกาทา

Call Number:   น ค162ด 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 ก.พ.2563 หนังสือ    Death in the Clouds คดีฆาตกรรมเหนือน่านฟ้า”  เป็นหนังสือนวนิยาย อ่านนอนเวลา แนวสืบสวนฆาตกรรม เรื่องราวการโจรกรรมเหนือน่านฟ้าเกิดขึ้นกับการฆาตกรรมหญิงชรานักปล่อยเงินกู้ ผู้ที่ใช้ความลับของลูกหนี้มาต่อรองในการทวงเงิน ทำให้ผู้โดยสารทั้งลำตกเป็นผู้ต้องสงสัย  เรื่องราวจะเป็นอย่างไร มูลเหตุจูงใจของคนร้าย คืออะไรล้างแค้น? สมบัติ? ค้นพบคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้…?