คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561

ชื่อเรื่อง:  คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561
ชื่อผู้แต่ง:  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Call Number: 352.88 ค382 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 มี.ค.2563 หนังสือ “คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561”  เป็นการรวบรวมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในปี 2560-2561 เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป!                                                                                                                                        Pornpit