ภาษาจีน Infographic

ชื่อเรื่อง: ภาษาจีน Infographic

ชื่อผู้แต่ง: พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์

Call Number: 495.183495911 พ718ภ 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 มี.ค.2563 หนังสือ “ภาษาจีน Infographic” หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาภาษาจีน ซึ่งได้รวบรวมการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างประโยค คำศัพท์ เข้าใจง่ายด้วยภาพ Infographic ที่ช่วยสอนให้เรา เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใครสนใจก็หาอ่านกันได้เลย ในหนังสือเล่มนี้!   

                                                                                                       Pornpit