การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี : Scholarly communication and open access

ชื่อเรื่อง:  การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี : Scholarly communication and open access
ชื่อผู้แต่ง: น้ำทิพย์ วิภาวิน
Call Number: 302.224401 น522ก 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 มี.ค.2563 หนังสือ “การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิชาการ การจัดการข้อมูลวิจัย การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี ฯลฯ ที่จะเห็นถึงการพัฒนาองค์การสารสนเทศและการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ โดยมีทักษะการสื่อสารทางวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักวิชาการ ต่างๆและผู้ที่ศึกษาหาความรู้จากข้อมูลวิจัยได้ประโยชน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยคุณได้!

                                                                  Pornpit