การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical system design

ชื่อเรื่อง: การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical system design 

ชื่อผู้แต่ง:  ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ 

Call Number:  621.3191 ป414ก 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 มี.ค.2563 หนังสือ “ การออกแบบระบบไฟฟ้า”  หนังสือเล่มนี้เป็นตำเรียนของวิชาการออกแบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ หลักการเบื้องต้น การติดตั้งและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาและเข้าใจถึงขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งที่สมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้จะให้ประโยชน์กับผู้อ่านและผู้ที่สนใจทั่วไป !   

                                                                                     Pornpit