Excel Functions

ชื่อเรื่อง: Excel Functions

ชื่อผู้แต่ง:  นันรณา จำลอง

Call Number:  005.369 น431อ 2562

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 24 มี.ค.2563 หนังสือ “ Excel Functions”  หนังสือเล่มนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยสอนการใช้งานของ Excel Functions ให้เราทำงานง่ายมากขึ้นและรวดเร็วในเล่มนี้จะมีหลายฟังก์ชั่น สำหรับการคำนวณต่าง ๆ และเทคนิคมากมาย ฟังก์ชั่นไหน เหมาะกับการใช้งานอย่างไร ? มาหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ !

                                                                                                                                                                                   Pornpit