ฝุ่นละอองในบรรยากาศ

ชื่อเรื่อง: ฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ชื่อผู้แต่ง: วิลาวรรณ์  คำหาญ
Call Number: 363.7392 ว718ฝ 2560
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 ม.ค.2563 หนังสือ “ฝุ่นละอองในบรรยากาศ” เล่มนี้ เรามาเรียนรู้ตั้งแต่บรรยากาศของโลก แหล่งกำเนิดและชนิดของฝุ่นละออง การแจกแจงขนาดและการตกสะสมของฝุ่นละออง รังสีดวงอาทิตย์ ฯลฯ  ที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นมาสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าต่อไป