วารสารโภชนบำบัด

วารสาร-แนะนำวารสาร 1 ก.พ. 2562ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารโภชนบำบัด
ISSN: –     0858-3404
จัดพิมพ์:  – 1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2562)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 1 ก.พ. 2562 วารสารโภชนบำบัดฉบับนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ และยังมีความทันสมัย อาทิ เช่น บททบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ เรื่อง “แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง” เรื่อง “คำแนะนำการบริโภคอาหารในผู้ป่วยไตเรื้อรังในระยะก่อนบำบัดทดแทนไต” และยังมีบทความพิเศษ เรื่อง “พืชผักสมุนไพรเพิ่มรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของอาหารพื้นบ้าน” เป็นต้น วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแล และนำไปประยุกต์ใช้ให้คำแนะนำด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย เหมาะสำหรับทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ และเภสัชกร เป็นต้น