Shortcut Grammar อังกฤษทันใจ

Shortcut Grammar อังกฤษทันใจชื่อเรื่อง : Shortcut Grammar อังกฤษทันใจ 

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance     

Call Number : 425 ช317 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  24 ธ.ค.2565 หนังสือ “Shortcut Grammar อังกฤษทันใจ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รวบรวมหลักไวยากรณ์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อ่านง่าย มีภาพประกอบน่ารัก และ Mind Map ที่ใช้ในการเรียน การสอบ การทำงาน พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ? 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oShortcut Grammar อังกฤษทันใจ/ ทีมวิชาการ Life Balance

Shortcut Grammar อังกฤษทันใจ