อัลบั้ม 28-30 พ.ย. 2560 – Siam Open House 2017 “เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน”

28-30 พ.ย. 2560 – Siam Open House 2017 “เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน”


 

อัลบั้มรูป สยามนิทัศน์ 2017 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “การเรียนรู้สู่ 5.0” คลิก…

28-30 พ.ย. 2560 – Siam Open House 2017 “เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน”