Stock Trading Tactics เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพ 

Stock Trading Tactics เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพชื่อเรื่อง : Stock Trading Tactics เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพ 

ชื่อผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย จันทร์พร้อมสุข 

Call Number : พ 332.6322 ศ324ส 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 ต.ค.2565 หนังสือ “Stock Trading Tactics เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุน โดยได้รวบรวมการเทรดหุ้นซิ่งมาอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหุ้นซิ่งคืออะไร ลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าหุ้นซิ่ง สิ่งทีคุณเตรียมพร้อมสำหรับเทรดหุ้นซิ่ง พร้อมเทคนิคในการเทรดหุ้นซิ่งที่ล้วนถูกใช้งานมาแล้วจากประสบการณ์เทรดจริงของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กราฟ ราคา และวอลุ่ม หรืออินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเทรด ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้และเทคนิคการเข้าไปหาประสบการณ์ในการเทรดหุ้นซิ่งได้อย่างมืออาชีพ มาค้นหาวิธีการเทรดหุ้นซิ่งต่าง ๆ ได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oStock Trading Tactics เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพ/ ศักดิ์ชัย จันทร์พร้อมสุข

Stock Trading Tactics เทรดหุ้นซิ่งอย่างไรให้เหมือนมืออาชีพ