บริการ

* วันปิดบริการห้องสมุด เดือน กรกฎาคม 2567 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567  วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว July  2024 Siam University Library Closures 20 July  Asalha Puja Day 21 July Khao Phansa Day (Buddhist Lent) 22 July  Substitution for Asalha Puja […]

ห้องสมุดปิดบริการ will be closed on July 2024 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PDF) Generative AI คืออะไร ความหลากหลายของ Generative AI ทำความเข้าใจกับ ChatGPT ทำความรู้จักกับ Promt Engineering การควบรวมของ ChatGPT กับ Google Search Engine หลักการใช้คำสั่งใน ChatGPT การนำ AI มาช่วยด้านการศึกษาวิจัย โดยใช้ SCISPSCE

KM: การเข้าถึงและการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม เชิญชวนนักศึกษา และคณาจารย์ ใช้พื้นที่ให้บริการใหม่ Co-Working Space  เป็นทั้งมุมนั่งเล่น นั่งอ่านหนังสือ  มีwi-fi และปลั๊กไฟหลายจุด ไว้สำหรับต่อพ่วงและชาร์จโทรศัพท์, โน้ตบุ้ค บรรยากาศดีวิวสวย แอร์เย็น เหมือนนั่งอยู่คาเฟ่ เหมาะสำหรับนั่งทำงาน, นั่งอ่านหนังสือชิลล์ๆ และนั่งพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย พร้อมเปิดให้บริการแล้วค่ะ มานั่งเล่นกันนะ สำนักหอสมุดฯ เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แนะนำพื้นที่ให้บริการใหม่ Co-Working Space Read More »

เปิดบริการระบบประตูทางเข้า-ออกใหม่ ในการเข้าใช้ห้องสมุด เนื่องจากประตูระบบเดิมที่ใช้มานานชำรุด สำนักหอสมุดฯ ได้เปลี่ยนระบบประตูเข้า-ออก ใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสแกนหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้เลยทั้งประตูทางเข้าและทางออก ทางสำนักหอสมุดฯ ได้เปิดระบบเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 66 นะคะ ลองมาเข้าใช้บริการที่สำนักหอสมุดฯ กันได้ เราเปิดให้บริการทุกวันค่ะ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

เปิดบริการระบบประตูทางเข้า-ออกใหม่ ในการเข้าใช้ห้องสมุด Read More »

* วันปิดบริการห้องสมุด เดือน เมษายน 2566 6 เมษายน  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 13-15 เมษายน  วันสงกรานต์ April  2023 Siam University Library Closures 6 April    Chakri Memorial Day 13-15 April  Songkran Festival บริการสำหรับสมาชิก ขอรับบริการทางออนไลน์ได้ตามลิงค์ ดังนี้ >>  บริการ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือ, WiFi เพื่อให้บริการคณาจารย์เละนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ห้องสมุด Study Rooms (ห้องละ 1 คน) >>  คลิก ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ >>  สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership) >>  บริการ Book Delivery หรือขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับ แจ้งได้ที่ Line หน้าเว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ หรือโทร 024570068 ต่อ 5142

ห้องสมุดเปิดบริการ Library Open Hours-Apr 2023 Read More »

* วันปิดบริการห้องสมุด เดือน ธันวาคม 2565 5 ธันวาคม  วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 10 ธันวาคม  วันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 24 ธันวาคม  กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ สยามสัมพันธ์ 25-31 ธันวาคม 2565 และ 1-2 มกราคม 2566   วันหยุดพักผ่อนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ December  2022 Siam University Library Closures 5 December  H.M. King Rama IX’s Birthday 10 December  Constitution Day 12 December  Substitution for Constitution Day 24

ห้องสมุดเปิดบริการ Library Open Hours-Dec 2022 Read More »

* วันปิดบริการห้องสมุด เดือน พฤศจิกายน 2565 •  16-18 พฤศจิกายน  วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศของครม. ช่วงการประชุม APEC 2022 November  2022 Siam University Library Closures • 16-18  November  Public holidays are added as a special case. APEC 2022 meeting. ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการ  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสมุด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทำความสะอาดสิ่งพิมพ์ก่อนและหลังให้บริการ ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  บริการสำหรับสมาชิก ขอรับบริการทางออนไลน์ได้ตามลิงค์ ดังนี้ >>  บริการ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือ, WiFi เพื่อให้บริการคณาจารย์เละนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ห้องสมุด

ห้องสมุดเปิดบริการ Library Open Hours-Nov 2022 Read More »

* ห้องสมุดเปิดให้ บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป วันปิดบริการห้องสมุด เดือนตุลาคม 2565 •  13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร •  14 ตุลาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศของครม. • 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช • 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช October 2022 Siam University Library Closures •  13 October   King Rama IX Memorial Day • 14 October    Public holidays are added as a special

ห้องสมุดเปิดบริการ Library Open Hours-Oct 2022 Read More »

* ห้องสมุดเปิดให้ บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป วันปิดบริการห้องสมุด เดือนตุลาคม 2565 •  13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร •  14 ตุลาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศของครม. • 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช • 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช October 2022 Siam University Library Closures •  13 October   King Rama IX Memorial Day • 14 October    Public holidays are added as a special

ห้องสมุดเปิดบริการ Library Open Hours-Sep 2022 Read More »

* ยังไม่เปิดให้ บุคคลภายนอก เข้าใช้บริการ  วันปิดบริการห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2565 •  13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา • 14 กรกฎาคม  วันเข้าพรรษา • 15 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศของครม.  •  28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว •  29 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศของครม.  July 2022 Siam University Library Closures •  13 July Asalha PuJa Day • 14 July Khao Phansa Day • 15 July Public holidays are added as a special case •

ห้องสมุดเปิดบริการ Library Open Hours-Jun 2022 Read More »

  ห้องสมุดเปิดให้บริการและให้ใช้พื้นที่อ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์แล้วจ้า… เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดบริการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ * งดบริการ บุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่  16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการ  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสมุด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทำความสะอาดสิ่งพิมพ์ก่อนและหลังให้บริการ ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  วันปิดบริการห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2565 •  4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล • 13 พฤษภาคม วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ • 16 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ห้องสมุดเปิดบริการ (Library Open Hours) Read More »

  บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการ ม.สยาม (Siam University Archive and Repository Service) เป็นบริการเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลในระบบ CHECO ระบบประกันคุณภาพ ระบบการตรวจสอบผลงาน และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม หมายเหตุ: ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะเชื่อมโยงไปยังฉบับเต็ม ที่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ จึงไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ หากท่านต้องการเผยแพร่ข้อมูล กรุณา กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม คลิก เพื่อส่งข้อมูล https://forms.gle/zhxaxUBPRQ1kdgSB8 ข้อมูลของท่านจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่ https://e-library.siam.edu/e-journal/book-authors/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : punnee.jew@siam.edu  

บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด Read More »