บริการ

  ห้องสมุดเปิดให้บริการและให้ใช้พื้นที่อ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์แล้วจ้า… เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2564 …

ห้องสมุดเปิดบริการ (Library Open Hours) Read More »

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

*ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ* Loading…

Fundamentals of Investments - Valuation and Management Eight Edition

ชื่อหนังสือ: Fundamentals of Investments – Valuation and Management Eight Editionby Bradford D. Jordan, Thomas W. Miller Jr., Steven D. Dolvin, CFA

library-siam university

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อความรู้ที่ให้บริการฝึกอบรมแก่สมาชิกห้องสมุด ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก …

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Read More »