หนังสือ ห้องสมุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็นหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ประมวลบทความ และองค์ความรู้อย่างละ ๑ เล่ม เนื้อภายในหนังสือประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับพระราชพิธี การเตรียมพระราชพิธีและสถานที่ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย และพระปฐมบรมราชโองการ รวมทั้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ แนะนำหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยแพร่ในรูปแบบ ebook และจัดพิมพ์แจกจ่ายไปยัง สถานศึกษา สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงาน เพื่อให้ความ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี กับประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดาวน์โหลดได้ที่นี่ URL: ตรง / Link สำรอง “Royal Coronation Ceremony” In this book, the English spelling of […]

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Read More »