ชื่อวารสาร: วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย: Thai Journal of Orthodontics Print ISSN: 2822-0293 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรวจสอบกลุ่มที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11814) สำนักพิมพ์: สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย / Thai Association of Orthodontists รายละเอียด: Thai Journal of Orthodontics (Thai J Orthod), is a peer-reviewed journal covering all areas of orthodontics and related fields, online launched in 2016. It is published two issues per year (Semi-yearly; January-June, […]

วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Read More »