วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อวารสาร: วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: Wichcha journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Print ISSN: 0125-2380 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 พ.ย. 2562 วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์ตั้งปี พ.ศ. 2524 วารสารวิชชาเป็นเอกสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีโดยผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยที่ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา Description: Wichcha journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (Wichcha J. NSTRU) is the academic journal in science and technology published by Nakhon Si Thammarat Rajabhat University since […]

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Read More »