วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชื่อวารสาร: วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: Wichcha journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Print ISSN: 0125-2380
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 24 พ.ย. 2562 วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์ตั้งปี พ.ศ. 2524 วารสารวิชชาเป็นเอกสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีโดยผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดยที่ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
    Description: Wichcha journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (Wichcha J. NSTRU) is the academic journal in science and technology published by Nakhon Si Thammarat Rajabhat University since 1981. The journal is an open-access and double-blinded peer-reviewed journal.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: Wichcha journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University