วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT: International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT) Print ISSN: 2228-9135 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ธ.ค. 2562 Description: BUILT is accepting papers for its inaugural issue of International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. See below information about BUILT including other key deadlines. Holding […]

วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT Read More »