วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT: International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)
Print ISSN: 2228-9135
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 14 ธ.ค. 2562
    Description: BUILT is accepting papers for its inaugural issue of International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology. See below information about BUILT including other key deadlines.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT: International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)