วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ: UBU Engineering Journal Print ISSN: 1906-392X TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: UBU Engineering Journal วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ: UBU Engineering Journal

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ Read More »