วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ: UBU Engineering Journal
Print ISSN: 1906-392X
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 5 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (UBU Engineering Journal) เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินงานผ่านกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
    Description:

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ: UBU Engineering Journal