วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ: Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office Print ISSN: 0859-4880 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 15 ก.พ.2563 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ ได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย,เสริมสร้างความแข็งแกร่งแห่งวิชาชีพ ก่อให้เกิดพลังสามัคคีสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิก และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรวิชาชีพพยาบาล Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ: Journal of Nurses Association of […]

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ Read More »