ชื่อวารสาร: วารสารเกษมบัณฑิต: Kasem Bundit University Journal                            Print ISSN: 1513-5667 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.ย. 2562 วารสารเกษมบัณฑิตเป็นวารสารมาตรฐานวิชาการกลุ่มที่ 2 โดย TCI และ ACI มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน Description:– Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2550) – […]

วารสารเกษมบัณฑิต Read More »