แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Education-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านการศึกษา รวมฉบับพิมพ์จำนวน 39 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 2,195 รายการ  วารสารด้านการศึกษา ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 39 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 27 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 12 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านการศึกษา ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 2,195 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน  106 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-การศึกษา และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน […]

วารสาร-Education-Periodical-Library-Siam-University Read More »