แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 32 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  811 รายการ  วารสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 32 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 19 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 13 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 811 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 76 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-เทคโนโลยีสารสนเทศ และวารสารภาษาอังกฤษ […]

วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University Read More »