วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 32 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  811 รายการ 

วารสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 32 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 19 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 13 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 811 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 76 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-เทคโนโลยีสารสนเทศ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 735 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder 

รายชื่อวารสารด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาไทย 19 รายการ

 • 1. Chip Computer & Communications /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2556 หยุดตีพิมพ์
 • 2. Computer today (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2560 Ookbee-eBooks
 • 3. Eworld magazine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2559 Ookbee-eBooks
 • 4. Micro computer Magazine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 5. Open Source /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2554
 • 6. PC Magazine Thailand (พีซี แมกกาซีน ไทยแลนด์) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2553 หยุดตีพิมพ์
 • 7. PC TODAY/ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2553-2557 หยุดตีพิมพ์
 • 8. PC world thailand /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2554 หยุดตีพิมพ์
 • 9. Quick PC (ควิก พีซี ) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2558 หยุดตีพิมพ์
 • 10. Windows IT Pro /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-เม.ย.2559
 • 11. WM Magazine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2555 WM Magazine
 • 12. เทเลคอมไดเจสท์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2552 หยุดตีพิมพ์
 • 13. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 14. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)/ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2561
 • 15. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2559 ฟรีออนไลน์
 • 16. ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2560 ฟรีออนไลน์
 • 17. ส่งเสริมเทคโนโลยี (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 หยุดตีพิมพ์
 • 18. สาร Nectec /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2554 หยุดตีพิมพ์
 • 19. สารสนเทศ, วารสาร (Journal of Information) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2548 ฟรีออนไลน์

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  13 รายการ

 • 1. AU journal of technology /Hard copy 2549-2557 Free online
 • 2. Computer /Hard copy 2545-2557
 • 3. Dr.Dobb’s journal /Hard copy 2545-2551 Free online
 • 4. IEEE/ ACM transactions on networking /Hard copy 2545-2559
 • 5. IEEE Computer graphics and applications /Hard copy 2545-2557
 • 6. IEEE Spectrum /Hard copy 2545-2559
 • 7. IEEE transactions on broadcasting /Hard copy 2554-2555
 • 8. IEEE Transactions on computers /Hard copy 2545-2558
 • 9. IEEE Transactions on knowledge and data engineering /Hard copy 2554-2555
 • 10. IEEE transactions on multimedia /Hard copy 2545-2555
 • 11. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence /Hard copy 2554-2555
 • 12. IEEE Transactions on software engineering /Hard copy 2545-2558
 • 13. International journal of the computer, the internet and management /Hard copy 2541-2556

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาไทย วารสาร-เทคโนโลยีสารสนเทศ 76 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  คลิกที่ https://tci-thailand.org  

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 735 รายการ ประกอบด้วย Information Technology (376) Library & Information Science (359) รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library


วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University