แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 34 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  7279 รายการ  วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 34 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 25 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  7279 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 149 รายการ […]

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University Read More »