วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 34 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  7279 รายการ 

วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 34 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 25 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  7279 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 149 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-แพทยศาสตร์-เภสัชศาสตร์-สาธารณสุขศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 7130 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder

รายชื่อวารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์  ดังนี้

วารสารภาษาไทย ฉบับพิมพ์  25 รายการ

 • 1. Chulalongkorn Medical Bulletin /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2562-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 2. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559 ฟรีออนไลน์
 • 3. กุมารเวชสาร (Thai Pediatric Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558 ฟรีออนไลน์
 • 4. คลินิก (วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 หยุดตีพิมพ์
 • 5. จุฬาลงกรณ์เวชสาร Chulalongkorn Medical Journal/ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 6. จุฬาอายุรศาสตร์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2560 ฟรีออนไลน์
 • 7. ไทยเภสัชสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2556 ฟรีออนไลน์
 • 8. ไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutlcal Sciences) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2558 ฟรีออนไลน์
 • 9. ธรรมศาสตร์เวชสาร (Thammasat Medical Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2558-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 10. ฟาร์มาไทม์ Pharmatime /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-ปัจจุบัน
 • 11. เภสัชวิทยา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2555 ฟรีออนไลน์
 • 12. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2553 ฟรีออนไลน์
 • 13. โภชนบำบัด, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 14. เมดิคอลไทม์ MedicalTime (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-ปัจจุบัน
 • 15. โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 16. วงการแพทย์ The Medical News /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 17. วงการยา (The Medicine Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน ฟรีออนไลน์
 • 18. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2555 ฟรีออนไลน์
 • 19. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Journal of Health Research) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2559 ฟรีออนไลน์
 • 20. วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of health science) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2554 ฟรีออนไลน์
 • 21. วารสารอาหารและยา FDA Journal /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ ฟรีออนไลน์
 • 21. วิทยาสาร ทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559 ฟรีออนไลน์
 • 22. สงขลานครินทร์เวชสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2559 ฟรีออนไลน์
 • 23. สารคลังข้อมูลยา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559
 • 24. หมอชาวบ้าน (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ2536-ปัจจุบัน
 • 25. หมออนามัย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2552 หยุดตีพิมพ์

วารสารภาษาอังกฤษ ฉบับพิมพ์  9 รายการ

 • 1. AJHP American journal of health-system pharmacy /Hard copy 2552-2554
 • 2. Asian biomedicine (Research reviews and news) /Hard copy 2554-Current Free online
 • 3. Australian pharmacist /Hard copy 2552-2559/2562
 • 4. BMJ British medical journal /Hard copy 2552-Jun2560
 • 5. European journal of medical genetics /Hard copy 2556-2557
 • 6. JHSMR Journal of Health Science and Medical Research/Hard copy 2018-2021 Free online
 • 7. Journal of infectious diseases and antimicrobial agents /Hard copy 2538-2559
 • 8. Siriraj Medical Journal /Hard copy 2559 Free online
 • 9. Siam Pharmacy Journal /Hard copy 2559-ปัจจุบัน

วารสารไทย ฉบับออนไลน์  วารสาร-แพทยศาสตร์-เภสัชศาสตร์-สาธารณสุขศาสตร์  150 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  คลิกที่ https://tci-thailand.org  

วารสารภาษาอังกฤษ ฉบับออนไลน์ ในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Health & Medicine 5,320 ชื่อเรื่อง และวารสารต่างประเทศทางด้านการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง Publication-Pharmacy & Pharmacology จำนวน 407 ชื่อเรื่อง, Anatomy & Physiology 147 ชื่อเรื่อง, Physical Therapy & Occupational Therapy 45 ชื่อเรื่อง,  Psychology 912 ชื่อเรื่อง,  Public Health 326 ชื่อเรื่อง และ Dentestry 156 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่:https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

 

 


วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University