ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม

ชื่อหนังสือ:  ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน การเข้าสังคม
ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี
Call Number: 428.24 ล982ภ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 29 มิ.ย. 2562  หนังสือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีใหม่ ซึ่งจะมีทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมด้วยคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา ซึ่งอ้างอิงจากบทสนทนาที่มักใช้กันในที่ทำงานและสถานที่พบปะสังสรรค์ต่างๆ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการเข้าสังคม มี 22 บท สอนประโยคโต้ตอบง่ายๆ ผ่านการ์ตูนน่ารักๆ บทสนทนาและบทความสั้นๆ ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และ ส่วนการงาน มี 22 บท จะแสดงบทสนทนาผ่านสถานการณ์จำลองมากถึง 44 สถานการณ์ ซึ่งน่าสนใจและใช้ได้จริง ทั้งการสัมภาษณ์งาน การตอบโทรศัพท์ การร่วมงานแถลงข่าว ไปจนถึงการเจรจาต่อรอง เป็นต้น และยังได้รวบรวมคำศัพท์ไว้มากกว่า 800 คำ พร้อมวลีและประโยคน่ารู้มากมาย ภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย มีฝึกฟัง-พูด และบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมอัจฉริยะใน Interactive CD-ROM/MP3 ซึ่งจะช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจขึ้น เหมาะกับการเรียนด้วยตัวเองหรือนำไปใช้สอนในห้องเรียนก็ได้


ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน การเข้าสังคม

โพสที่เกี่ยวข้อง