เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ: เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี
Call Number: 651.75 9822561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 4 ส.ค. 2562 หนังสือ “เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งได้รวบรวมเคล็ดลับการเขียนที่ถูกต้องและการเลือกใช้คำที่เหมาะสม พร้อมด้วยตัวอย่างการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ทั้งรูปแบบประโยค คำศัพท์ และแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านทบทวนความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมี interactive CD-Rom ที่สามารถโต้ตอบ บันทึกเสียง และเทียบเคียงเสียงกับเจ้าของภาษาได้ เหมาะสำหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปใช้จริง

 


เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

โพสที่เกี่ยวข้อง