ชื่อวารสาร: วิศวกรรมสาร มก.: Kasetsart Engineering Journal Print ISSN: 0857-4154 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 วารสารวิศวกรรมสาร มก. เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 16 […]

วิศวกรรมสาร มก. Read More »