สาธารณสุข

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก

ไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือ ไข้จับสั่นไข้ป่า ไข้ป้าง ไข้ร้อนเย็นหรือไข้ดอกสัก เป็นโรคที่มีประวัติอันยาวนานมาพร้อมกับการกําเนิดของมนุษยชาติ …

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก Read More »