วันส้วมโลก

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ …

วันส้วมโลก Read More »