วันส้วมโลก

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก”  และมีการมอบรางวัลให้กับสุดยอดส้วมแห่งปี โดยในปีนี้รางวัลตกเป็นของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ร.อ.ปกป้อง สุวรรณโมฬี เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) ภายใต้หัวข้อ “ส้วมครบวงจร…เสียงสะท้อนจากธรรมชาติ” (When Nature Calls) พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานีขนส่งทางอากาศ โดยมี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งการสรรหา สุดยอดส้วมแห่งปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณเจ้าของส้วมสาธารณะที่ได้พัฒนาส้วมสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (ภูเก็ต เจอร์นอล, 2561) นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวรณรงค์ “วันส้วมโลก” ว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี เป็น “วันส้วมโลก” เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล […]

วันส้วมโลก Read More »