Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth

 

ชื่อเรื่อง : Textbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth

ชื่อผู้แต่ง : Arthur J. Nowak

Call Number : 617.634 C641 2007

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ต.ค.2566

 เป็นตำราที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทันตกรรม เนื่องจากอุบัติเหตุ ในส่วนการรักษาโรคฟันที่เกิด บาดเจ็บ วินิจฉัยฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การแตกหักของฟัน พร้อมภาพประกอบสี่สีชัดเจน เพื่อการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการรักษา การติดตามผลการรักษา  เหมาะสำหรับทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้ศึกษาด้านทันตกรรม ใช้แนวทางการปฎิบัติงานด้านทันตกรรม

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oTextbook and color atlas of traumatic injuries to the teeth/ Arthur J. Nowak…[et al], editors