The Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ

The Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพชื่อเรื่อง : The Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ 

ชื่อผู้แต่ง : ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

Call Number : 658.46 ณ242ด 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  17 ม.ค.2566 หนังสือ “ The Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ” หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงอีกอาชีพหนึ่งที่บางคนฝันอยากจะเป็น นั้นคือ ที่ปรึกษา ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ ที่เริ่มต้นจากการฝึกให้คำปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทที่ทำงานอยู่ และเขียนบทความให้ความรู้คนอื่น ๆ รวมถึงการเป็นวิทยากรบรรยายแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้กับชมรมและองค์กรต่าง ๆ โดยตัวผู้เขียนเริ่มเห็นหนทางสู่อาชีพที่ปรึกษาเมื่อมีคนมาอ่านบทความและโทรมาขอคำปรึกษา ทำให้รู้สึกตื่นเต้นมาก มาติดตามเส้นทางที่เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ ที่จะทำให้คุณอยากทำอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ และหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oThe Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง

 The Consult เริ่มต้นจากศูนย์สู่ที่ปรึกษามืออาชีพ