The Secret of Flawless Photography : เคล็ดลับความสำเร็จในการถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อเรื่อง : The Secret of Flawless Photography : เคล็ดลับความสำเร็จในการถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อผู้แต่ง : อำนวยพร บุญจำรัส

Call Number : 771 อ684ซ 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8  กุมภาพันธ์ 2567 หนังสือ “The Secret of Flawless Photography : เคล็ดลับความสำเร็จในการถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ เล่มนี้ถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จในการถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้หลักการถ่ายภาพ ”การมองเห็น 4 อย่างใน 1 ภาพ” ซึ่งหลักการนี้เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ผู้เขียนคลุกคลีกับการถ่ายภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวในการถ่ายภาพ เป็นผู้ผลิตสื่อรายการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์พิเศษ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนสอนถ่ายภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพหรือกำลังพัฒนาการถ่ายภาพไปสู่การเป็นมืออาชีพ หากได้เรียนรู้ตามหลักการนี้เเล้วนำไปปฏิบัติจริง ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ซึ่งภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักการความสำเร็จในการถ่ายภาพ  เห็นความคิด “คิดก่อนถ่ายภาพ” เห็นแสง เห็นองค์ประกอบภาพ เป็นต้น ท่านใดสนใจสามารถติดตามอ่านตัวเล่มได้

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oThe Secret of Flawless Photography : เคล็ดลับความสำเร็จในการถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบ / อำนวยพร บุญจ