กายวิภาคนักวิ่ง 

กายวิภาคนักวิ่ง ชื่อเรื่อง : กายวิภาคนักวิ่ง 

ชื่อผู้แต่ง : ปูเลโอ, โจ 

Call Number : 613.7172 ป683ก 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 เม.ย.2566  หนังสือ “กายวิภาคนักวิ่ง” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทักษะทางด้านการวิ่ง โดยได้เจาะลึกถึงการพัฒนาความแข็งแกร่ง ความเร็ว และความทนทาน เพื่อการวิ่งอย่างเต็มสมรรถภาพ ที่ผู้เขียน โจปูเลโอ โคช้สอนด้านการวิ่งและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้ กับนายแแพทย์แพทริค มิลรอย นักวิ่งและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาค ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม กายวิภาคนักวิ่ง ที่ประกอบด้วยท่าบริหารมากที่สุด 48 รูปแบบ พร้อมคำอธิบายเนื้อหาทุกขั้นตอน มีภาพประกอบสี ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นและนำไปปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน มาเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ของนักวิ่งให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oกายวิภาคนักวิ่ง / โจ ปูเลโอ, แพทริค มิลรอย ; วิโรจน์ อัศวรังสี, ผู้แปล

 

กายวิภาคนักวิ่ง