วันปิดบริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2566

 

วันปิดบริการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2566 /  2023 Siam University Library Closures 

มกราคม

 • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  วันขึ้นปีใหม่)

January 2023

 • 2 January New Year’s Day
มีนาคม
 • วันจ้นทร์ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
March 2023
 • 6 March Magha Puja Day
เมษายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 • วันพฤหัสบดีที่ 13- วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 

April  2023
 • 6 April   Chakri Memorial Day
 • 13-17 April  Songkran Festival

พฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566  วันฉัตรมงคล

 • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

May 2023

 • May Coronation Day

 • 5 May  Public holidays are added as a special case.

 • 14 May Election day

 • 17 May Royal Ploughing Ceremony Day 

มิถุนายน

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา

 • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา

June 2023

 • 3 June H.M. the Queen’s Birthday

 • 5 June Substitution for H.M. the Queen’s Birthday

กรกฎาคม

 • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
July 2023
 • 28 July H.M. the King’s Birthday
 • 31 July Public holidays are added as a special case.

สิงหาคม

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  วันอาสาฬบูชา
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566  วันเข้าพรรษา
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม

August 2023

 • 1 August Asalha Puja Day
 • 2 August Khao Phansa Day (Buddhist Lent)
 • 12 August  H.M. Queen Sirikit’s Birthday & Motherc’s Day
 • 14 August Substitution for H.M. Queen Sirikit’s Birthday & Motherc’s Day
 • 15 August Founder’s Memorial Anniversary 45th Dr. Narong Mongkhonvanit
ตุลาคม
 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
October 2023
 • 13 October   King Rama IX Memorial Day
 • 23 October    Chulalongkorn Memorial Day

ธันวาคม

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ที่ 30-วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

December 2023

 • 5 December  H.M. King Rama IX’s Birthday
 • 10 December  Constitution Day
 • 11 December  Substitution for Constitution Day
 • 30-31 December New Year’s Eve