การคิดเชิงกลยุทธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์ชื่อเรื่อง: การคิดเชิงกลยุทธ์ 

ชื่่อผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

Call Number: 153.42 ก798ก 2562 

รายละเอียด:แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2563 หนังสือ “การคิดเชิงกลยุทธ์ หนังสือล่มนี้ มีเนื้อหาพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเมืู่่ในสภาวะต่าง  ที่คาดว่าจะเผชิญ และการตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เราจะมีวิธีการหาทางเลือก การวางแผนและการดำเนินการ ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการคิดเชิงกลยุทธ์/ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

การคิดเชิงกลยุทธ์