การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

ชื่อผู้แต่ง : แก้วกาญจน์ เสือรัมย์

Call Number : 610.7362 ก891ก 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 สิงหาคม 2566

หนังสือ ” การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ” เนื้อหาในตำราประกอบด้วย 7 บท ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมิน และการพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ การพยาบาลเด็กที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน การพยาบาลเด็กที่ได้รับการบำบัดด้วยฝอยละอองและความชื้น การพยาบาลเพื่อลดการคั่งค้างของเสมหะในเด็ก การพยาบาลเด็กที่มีสายระบายทางอก การพยาบาลเด็กที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ และการพยาบาลเด็กที่ได้รับการวิเคราะห์ก๊าซในเลือด


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ / แก้วกาญจน์ เสือรัมย์