ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย ชื่อเรื่อง : ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย 

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพระปกเกล้า 

Call Number:  301 ว842ก 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 ก.ย.2563 หนังสือ ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย ”  หนังสือเล่มนี้ได้กล่าถึง “ความเป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำ”  ที่ยังเป็นปัญหาของสังคมไทย รวมถึงความหมายต่าง ๆ ของความเหลื่อมล้ำ อาทิเช่น ความเหลื่อมล้ำเพราะกำเนิด ชาติพันธุ์ ผิว ทางเพศ ฯลฯ และยังมีเนื้อหา ที่น่าสนใจอีกมากในความเหลื่อมล้ำในแต่ละด้านที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ว่าเกิดเกิดจากสาเหตุใด และมีพัฒนาการอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้ต่อบุคคล ที่สนใจ! 


Link to library

Row Hit Heading
1 1 oก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย/ สถาบันพระปกเกล้า

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : ความท้าทายของสังคมไทย