คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation

ชื่อเรื่อง : คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation

ื่อผู้แต่ง : เฉิน จื๋อหลี่ 

Call Number:  พ 428.34 ฉ491ค 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 8 มิ.ย. 2564 หนังสือ “คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ ครอบครัว การเดินทาง การท่องเที่ยว ที่โรงเรียน ที่ทำงาน การพูดทางโทรศัพท์ การสั่งอาหาร งานเลี้ยงปาร์ตี้ ฯลฯ พร้อมคำศัพท์และเกร็ดความรู้ต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการพูด การฟัง ภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนอย่างเจ้าของภาษา !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation / เฉิน จื๋อหลี่ ; ฤช พจนอาร

 คัมภีร์สนทนาอังกฤษ ที่คนอยากเก่งต้องมี Perfect English Conversation