คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง:   คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ 

ชื่อผู้แต่ง : สุดา เธียรมนตรี 

Call Number: 005.133 ส768ค 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  29 ก.ย. 2563 หนังสือ “ คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์”  หนังสือเล่มนี้จะช่วยในเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเริ่มจากโปรแกรมเชิงโครงสร้าง โปรแกรมเชิงวัตถุ โปรแกรมจัดทำรายงาน ฯลฯ พร้อมหลักการการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน อธิบายและยกตัวอย่างโปรแกรมทำให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oคู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ / สุดา เธียรมนตรี

คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์