ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

ชื่อเรื่อง : ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

ชื่อผู้แต่ง : เท็กมาร์ค, แม็กซ์

Call Number : พ 006.301 ท589ช 2565

แนะนำหนังสือ : 8 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด : หนังสือ “ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์” เล่มนี้เป็นหนังสือแห่งยุคสมัยซึ่งได้รับยกย่องจากบารัก โอนามา (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ให้เป็นหนึ่งในหนังสือกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด เป็นหนังสือกึ่งวิชาการที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้วิธีการนำเสนอของตัวผู้เขียนที่ชวนคุย ชวนถกถึงประเด็นที่น่าสนใจจนทำให้เราอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆ มีการเปรียบเทียบอยู่เป็นระยะๆ สำหรับข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก สำนวนการแปลไทยที่ลื่นไหลและสละสลวย มันช่วยให้อ่านเพลินและชวนจินตนาการด้วยความอยากรู้อยากเห็น เราควรถามตัวเองว่าจะทำอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเอไอในอนาคต นี่เป็นบทสนทนาอันสำคัญยิ่งในยุคของเรา เอไอจะอยู่กับเราและจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นยำในรายละเอียดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่การคาดการณ์ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ว่า มนุษย์กับเอไอจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ เพราะจะช่วยให้เราพร้อมรับมือเอไอ ซึ่งถือกันว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อสังคมมากที่สุดต่อไป

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ / Max Tegmark ; ธิดา จงนิรามัยสถิต, ปองกานต์ จักรธ