ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย

ชื่อเรื่อง : ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย

ชื่อผู้แต่ง : เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ

Call Number : 621.314 ก854ต 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  หนังสือ 1 กันยายน 2566

หนังสือ ” ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย = Distribution transformer ” เล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างหม้อแปลง อธิบาายรายละเอียดตั้งแต่การเริ่มออกแบบผลิต ประกอบ จนถึงการทดสอบหม้อแปลงที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 บท โดยบทที่ 1 จะประกอบไปด้วยประวัติความเป็ฯมา การอธิบายภาพรวมของหม้อแปลงเพื่อให้ทำความรู้จักกับหม้อแปลงมากขึ้น บทที่ 2 จะประกอบไปด้วย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า บทที่ 3 จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตหม้อแปลงในส่วนต่างๆ บทที่4 จะประกอบไปด้วยการทดสอบไฟฟ้าในหัวข้อต่างๆ และบทที่ 5 จะเป็นตัวอย่างการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160KVA ระบบไฟ 33000-416/240 V. และหม้อแปลงขนาด 1500 KVA ระบบไฟ 22000-400/230 V.เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้า


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย / เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ